Magasindesign
RUSHPRINT
Redaktør: Kjetil Lismoen
Utgiver: Norsk Filmforbund og
Virke produsentforening